TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 26/05/2021 Lượt xem: 549

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Ông Huỳnh Sang

Phó Giám đốc phụ trách

3550889

sangh@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; quản lý, vận hành Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương;

b) Làm đầu mối thực hiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Tiếp nhận, trả lời phản hồi, kiến nghị xây dựng chính sách, tổng hợp, báo cáo liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng nền tảng thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt động, nhu cầu của các chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp; Tổng hợp, đánh giá, công nhận, công bố dữ liệu chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Đầu mối thu hút, liên kết chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế;

c) Triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, truyền thông, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố và khu vực; kết nối hệ sinh thái, mạng lưới khởi nghiệp;

d) Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, liên kết và phát triển thị trường, thử nghiệm và phát triển sản phẩm mẫu, cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo …; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cá nhân khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn mạo hiểm, vốn thiên thần và các nguồn vốn khác;

đ) Tổ chức và tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các sự kiện, hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp, trình diễn và chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm về khởi nghiệp;

e) Hợp tác, liên kết với các nhà khoa học, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, khu làm việc chung trong và ngoài nước để triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Nhiệm vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

a) Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước của thành phố;

b) Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học và công nghệ đến mọi đối tượng trên địa bàn thành phố;

c) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố;

d) Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê về khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức và tham gia các sự kiện khoa học và công nghệ, hoạt động chợ thiết bị và công nghệ; các hoạt động tư vấn, môi giới, giới thiệu trình diễn công nghệ phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố;

e) Biên tập và xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3. Nhiệm vụ quản lý vận hành Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp

a) Quản lý vận hành, khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật của Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp phục vụ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: cung cấp không gian làm việc, trưng bày, triển lãm, thử nghiệm công nghệ, sản phẩm mới... và các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…; Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin, quản trị hạ tầng công nghệ thông tin khoa học và công nghệ của Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp; giới thiệu, trưng bày, cung cấp các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm của các startup;

b) Hình thành và phát triển khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (Startup Hub) và không gian khởi nghiệp sáng tạo (Startup Space);

c) Cung cấp các dịch vụ, tư vấn liên quan đến hoạt động của các công ty khởi nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở khoa học và công nghệ giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập