Nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ hợp tác khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng trên biển"
Người đăng tin: Minh Lê Thu Đặng Ngày đăng tin: 02/08/2017 Lượt xem: 145

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 31/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức họp nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ hợp tác khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng trên biển" do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và TS Trần Hữu Lân làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh họp nghiệm thu)

Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 9/2015 và đã thực hiện các nội dung như điều tra, khảo sát các nhóm đối tượng gồm ngư dân, các cơ quan quản lý và phỏng vấn một số chuyên gia nhằm có cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ khai thác hải sản cũng như khảo sát nhu cầu thực tiễn; đã thực hiện các chuyên đề khoa học về phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất, hình thức liên kết của các tổ khai thác hải sản, nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc qua đó xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm phát triển bền vững các tổ khai thác. Kết quả đề tài cũng đã xây dựng dự thảo chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng trên biển thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng khoa học đã xem xét, thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện đề tài, thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Khá, đồng thời góp ý để Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu cũng như hoàn thiện dự thảo chính sách trước khi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

(Thu Minh)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập