Hội đồng nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hết hiệu lực thi hành
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 02/08/2017 Lượt xem: 17

Hội đồng nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hết hiệu lực thi hành

Ngày 31/7/2017, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 114/NQ-HĐND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố ban hành hết hiệu lực pháp luật bao gồm:

- Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012 quy định điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo pháp lệnh phí, lệ phí;

- Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập