Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Hậu Thị Bích Vũ Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 142

Trong thời gian vừa qua qua, Sở Khoa học và Công nghệ xác định hoạt động thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử (Website) là một trong kênh thông tin, tuyên truyền quan trong của Sở. Việc thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành và thành phố cũng như của Sở trên Website đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương, định hướng phát triển KH&CN trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong thời gian vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Luôn chú trọng công tác quản trị đảm bảo hệ thống Website của Sở chạy liên tục 24/24 giờ đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức và công dân khi truy cập, công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên, phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài thành phố để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên website của Sở. Do vậy, chất lượng cũng như số lượng tin, bài ngày càng được nâng lên và số lượng người truy cập vào Website của Sở đã tăng lên đáng kể. Ban biên tập đã thường xuyên đôn đốc, khuyến khích toàn thể cán bộ trong đơn vị tham gia viết tin, bài và nghiên cứu, biên tập các tin bài đăng trên Website theo quy định hiện hành. Do vậy, nhiều Phòng, đơn vị đã tích cực đóng góp những tin, bài hay, chất lượng trên trang thông tin điện tử của Sở. Hơn nữa, trong báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cồng thông tin điện tử thành phố chiều ngày 31/7/2017 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ được đánh giá là một trong các đơn vị phối hợp tốt trong việc cộng tác tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh - Chủ trì Hội nghị

Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên được cập nhật với nhiều nội dung thông tin phong phú như các thông tin mang tính chỉ đạo, tuyên truyền chung, đặc biệt tập trung vào những thông tin trên các lĩnh vực hoạt động của ngành KH&CN, phản ánh kịp thời, trung thực các hoạt động của ngành KH&CN trên địa bàn thành phố. Công khai các thủ tục hành chính giúp cho các tổ chức và công dân khi đến giao dịch được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, đã có 124 tin, bài được đăng, trong đó đơn vị tự viết là 120 tin bài. Trên website đã cập nhật 62 các thông báo chỉ đạo, điều hành, 5 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan, 12 kêt quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, 9/24 dịch vụ hành chính công,…Thông tin và dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Sở cũng đã được nhiều đơn vị, trong đó có cả những đơn vị ngoài thành phố xin phép sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ của đơn vị mình.

Nhìn chung trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ luôn được sự quan tâm, hướng dẫn hoạt động về nghiệp vụ thông tin truyền thông của các đơn vị chuyên môn nên hoạt động của trang thông tin này đã góp phần không nhỏ cho việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố. Trong thời gian tới, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2017 trang thông tin của Sở sẽ tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và trở thành là một trong những website được nhiều người tìm kiếm. 

                                                                                                Vũ Thị Bích Hậu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập