Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học
Người đăng tin: Hậu Thị Bích Vũ Ngày đăng tin: 31/07/2017 Lượt xem: 187

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các trường đại học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo ra sản phẩm và quy trình công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Do vậy trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN trong các trường đại học trong thời gian tới.

Hoạt động KH&CN, nhất là nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong giáo dục đại học. Hiện nay, trong xu hướng phát triển nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Vì vậy, trong Nghị quyết của Đảng đã xác định “Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống" (Nghị quyết TW 2, khóa VIII). Hiện nay, mặc dù các trường đại học điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng đã quan tâm rất nhiều đến hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Việc đẩy mạnh hoạt động này sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục; đóng góp vào kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia; mạng lưới tổ chức KH&CN và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Chính vì vậy, tại Hội nghị "Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” sáng ngày 29 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, ngoài việc đánh giá cao các kết quả hoạt động KH&CN trong các trường đại học thì Bộ trưởng cũng coi Hội nghị lần này là sự khởi động quan trọng, là cơ hội để hai Bộ hợp tác cùng bàn về cách phát triển KH&CN để đi đến đích cuối cùng trong hoạt động KH&CN.

 

 Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì Hội nghị ngày 29/7/2017

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch và cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra những cơ chế, chính sách hỗ trợ các trường đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu. Sắn sàng cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối giữa doanh nghiệp và viện, trường nhằm thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đưa kết quả này vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trong xu thế toàn cầu hoá thì KH&CN có tác động mạnh và ảnh hưởng nhiều nhất đến tất cả các lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Sự thay đổi của KH&CN dẫn đến thay đổi về tư duy và cách thức làm việc nên đương nhiên hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ  trong các trường đại học muốn phát triển theo đúng định hướng thì không thể không có sự hợp tác của ngành KH&CN cả ở trung ương và địa phương.

 

 

Vũ Thị Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập