Nâng cao hiệu quả của quá trình Aeroten-lắng tại mô hình Pilot xử lý nước thải trong điều kiện sản xuất thực tế của nhà máy chế biến thủy sản
Người đăng tin: Nam Thanh Châu Ngày đăng tin: 31/07/2017 Lượt xem: 82

Trong khuôn khổ đề tài cấp thành phố “Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng”, cơ quan chủ trì là Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường – trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã tiến hành nghiên cứu, lắp đặt thử nghiệm mô hinh Pilot xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần thủy sản Đà Nẵng.

(Ảnh: Mô hình Pilot xử lý nước thải tại Công ty CP Thủy sản Đà Nẵng)

Qua quá trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm (BCN) đề tài đã xác định các trở ngại của quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải với điều kiện thực tiễn của các nhà máy trong Khu Công nghiệp (KCN) và việc mở rộng các bể Aeroten để tăng thời gian lưu nước là không thể. Để giải quyết các trở ngại này, BCN đề tài đã lắp đặt và nghiên cứu vận hành mô hình Pilot thực nghiệm tập trung cho công đoạn sinh hóa hiếu khí (Aeroten-lắng) cho chế độ gián đoạn và liên tục với bậc 1 xử lý các chất hữu cơ như điều kiện hiện tại và bậc 2 xử lý các chất dinh dưỡng (Nitơ) với sự hiệu chỉnh giá trị pH của môi trường.

Trước tiên, vận hành mô hình Pilot thực nghiệm xử lý nước thải trong điều kiện sản xuất thực tế của nhà máy chế biến thủy sản với chế độ vận hành liên tục và gián đoạn (xử lý sinh hóa hiếu khí bậc 1). Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý có thể đáp ứng yêu cầu cột B QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Và để có chất lượng xử lý nước thải tốt hơn thì cần phải có biện pháp kiểm soát sự rửa trôi bùn khó lắng của quá trình Aeroten-Lắng và để xử lý triệt để chất hữu cơ và chất dinh dưỡng trong nước thải thì cần phải có tiếp tục xử lý nước thải sau sinh hóa hiếu khí bậc 1 bằng quá trình sinh hóa hiếu khí bậc 2. Để làm được điều này, BCN đề tài tiếp tục nghiên cứu cải tiến mô hình Pilot bằng cách lắp lớp vật liệu lọc ở phía trên bể lắng 2 nhằm mục đích giữ lại bùn và thu hồi các bông bùn tản mạn, khó lắng trên bề mặt bể lắng 2; tiếp theo lắp đặt thêm mô hình mô phỏng quá trình sinh hóa hiếu khí bậc 2 bằng cách bơm hóa chất tự động điều chỉnh pH, lắp ngăn sục khí với giá thể mang và ngăn lọc với vật liệu lọc cát thạch anh. Sau 2 tháng vận hành mô hình Pilot liên tục bằng các biện pháp và phương án công nghệ nêu trên (xử lý bậc 1 và bậc 2), kết quả cho thấy nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Từ kết quả xử lý nước thải bằng mô hình Pilot này, kết hợp với thực tiễn xử lý nước thải hiện tại của Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng, BCN đề tài đã phân tích các ưu điểm, hạn chế của quá trình công nghệ xử lý nước thải, đồng thời đề xuất phương án thiết kế, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đạt cột B, A của QCVN, giúp nhà máy giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm chi phí xả thải theo quy định của Ban quản lý Khu công nghiệp./.

(Châu Thanh Nam)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập