Tích hợp dạy kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp
Người đăng tin: Nam Thanh Châu Ngày đăng tin: 20/07/2017 Lượt xem: 204

Ngày 19/7/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức họp nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở "Tích hợp dạy kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp" do TS Võ Trung Minh làm chủ nhiệm. Hội đồng gồm có 5 thành viên do ThS Lê Thị Bích Thuận - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài đã khái quát hóa các vấn đề nghiên cứu về giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học; trình bày các khía cạnh nghiên cứu trong các công trình của các tác giả về những nội dung có liên quan; làm rõ các khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu; đề xuất nội dung, hướng dẫn khai thác giáo dục kĩ năng sống qua các kế hoạch dạy học các bài dạy trong chương trình và hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Khoa học ở tiểu học. Bên cạnh đó, đề tài đã đánh giá được thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất nội dung, hướng dẫn khai thác giáo dục kĩ năng sống qua các kế hoạch dạy học các bài dạy trong chương trình và hoạt động ngoài giờ lên lớp môn Khoa học ở tiểu học.

Học sinh tiểu học là những trẻ em đang trong độ tuổi phát triển và định hình về nhân cách. Thông qua giáo dục kĩ năng sống, học sinh được trang bị các kĩ năng để có thể sống an toàn, phát triển một cách tích cực để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đề tài cũng đã kiến nghị với ngành Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho nhà trường và giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống trong dạy học các môn học ở tiểu học, trong đó có môn Khoa học; đồng thời đầu tư biên soạn tài liệu giáo dục kĩ năng sống, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học những nội dung và cách khai thác giáo dục kĩ năng sống trong dạy học ở tiểu học.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại Đạt.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập