Kết quả hoạt động của các trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 20/07/2017 Lượt xem: 70

Trong thời gian vừa qua, các trang thông tin điện tử thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát huy được vai trò chức năng thông tin của mình một cách toàn diện, đã phục vụ tốt nhiệm vụ của các cấp ủy, lãnh đạo, của các ngành và địa phương đơn vị. Đây là thắng lợi lớn không những góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng trong công tác tuyên truyền, quản bá hình ảnh thành phố Đa Nẵng đến với cả nước và vươn rộng ra thế giới.

Trang thông tin điển tử (TTĐT) là một trong những kênh truyền thông quan trọng trong việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các trang TTĐT trên địa bàn thành phố đã đảm bảo được việc cập nhật thông tin chính thống một cách đầy đủ, chính xác, phát triển được các chuyên mục theo quy định. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội nghị giao ban các trang TTĐT trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2017 do ông Bùi Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị với sự tham gia của đại diện các trang TTĐT trên địa bàn thành phố đã đánh giá cao hoạt động của các trang TTĐT trong 6 tháng đầu năm 2017. Các trang TTĐT đã phục vụ tốt nhiệm vụ của các cấp ủy, lão đạo, các sở ngành, địa phương và đơn vị của mình. Nhân lực cho các trang TTTĐT tuy ít nhưng với vai trò trách nhiệm với công việc, hoạt động các TTĐT đã có hiệu quả rõ rệt, tốt hơn so với năm 2016. Các TTĐT của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng của mình trong việc cung cấp dịch vụ công, các thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định.

Ông Bùi Xuân - Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với 7 ý kiến phát biểu và 10 đề xuất chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền của các TTĐT. Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2017 tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ của các trang TTĐT, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo từ Trung ương và địa phương, đơn vị. Tuyên truyền và quảng bá các sự kiện lớn, nổi bật trong thời gian tới của thành phố và của đất nước như Tuần Lễ Cấp cao APEC 2017, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng và tuyền truyền thông tin đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân; Tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo,…

Hoạt động của các trang TTĐT đã đạt được những kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của thành phố. Ban biên tập, bộ phận kỹ thuật của các trang tin đã có nhiều cố gắng, chủ động trong công tác đưa tin, cập nhật tin bài đồng thời cũng thường xuyên hướng dẫn, động viên, khuyến khích các cộng tác viên tham gia viết tin, bài nên bài viết tương đối đa dạng và chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Các TTĐT đã thực sự là trở thành cầu nối quan trọng giữa tất cả các thành phần trong xã hội, đặc biệt là giữa hệ thống chính trị, chính quyền với người dân.

Vũ Thị Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập