Phương án tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 17/07/2017 Lượt xem: 94

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ của 04 tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tưu số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt phương án tự chủ của 04 tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Sở, trong đó 02 tổ chức tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và 02 tổ chức do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Chi tiết các Quyết định phê duyệt kèm theo.

(Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập