Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Người đăng tin: Chi Thị Phương Đặng Ngày đăng tin: 14/07/2017 Lượt xem: 22

Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) được Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra

Kỳ kiểm tra dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2017 tại 2 địa điểm là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (tuỳ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế).

2. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN ban hành theo Quyết định số 2353/QĐ-SHTT ngày 03/12/2009 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Điều kiện, thủ tục đăng ký dự kiểm tra

Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các điểm từ a đến đ khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ và có hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ (theo quy định tại các Điểm 59.2 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) có thể dự kỳ kiểm tra.

Cá nhân có nhu cầu tham dự kiểm tra cần nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra (trong đó Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN làm theo mẫu 05-KTNV (Phụ lục E) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN cùng với lệ phí dự kiểm tra.

4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kể từ ngày ký Thông báo này đến 16h30 ngày 14/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

- Trụ sở chính: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng: Số 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

5. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo trên trang tin điện tử của Cục vào tuần cuối của tháng 7/2017.

6. Những cá nhân đã dự Kỳ kiểm tra năm 2015 có thể nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ bảo lưu điểm kiểm tra của những môn đạt từ 5,0 điểm trở lên cho Kỳ kiểm tra năm 2017.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập