Thông báo mời thầu
Người đăng tin: Trang Thị Nguyễn Ngày đăng tin: 06/07/2017 Lượt xem: 52

Thông báo về việc mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017” với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

2. Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

7. Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08h00’, ngày 30/6/2017

8. Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch - Tài chính , Tầng 22 Trung tâm hành chính,  Số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: (84.236)3821466; Fax: (84.236)3822864.

9. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 08h00’, ngày 10/7/2017

11. Bảo lãnh dự thầu: Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo dảm dự thầu cho các phần gói thầu tham dự với Giá trị tại Quyết định số 404/QĐ-STC ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

STT

Nội dung

Số lượng thiết bị trong từng phần

Giá trị bảo đảm

dự thầu

1

Phần số 1: Thiết bị kiểm, phân tích

5

10.000.000

2

Phần số 2: Thiết bị tin học

2

2.000.000

3

Phần số 3: Thiết bị công nghệ

12

15.000.000

 

Tổng

19

27.000.000

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

12. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08h30’ ngày 10/7/2017 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Gói thầu được chia thành 03 phần độc lập. Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu và thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các phần tham dự, đồng thời phải dự thầu đầy đủ các mặt hàng trong phần mà mình tham dự.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập