Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 16/06/2017 Lượt xem: 139

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Công văn số 434/UBND-STTTT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2016. Trong nhóm các sở, ban ngành, sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng thứ 6 trong số 24 sở, ban ngành thuộc UBND thành phố

Bộ chỉ số đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương năm 2016 có thay đổi nhiều tiêu chí và yêu cầu cao hơn về ứng dụng CNTT so với các năm trước. Theo kết quả đánh giá so với bộ chỉ tiêu mới, trong năm 2016 kết quả ứng dụng CNTT của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được một số kết quả khả quan hơn. Rút kinh nghiệm của các năm trước, Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2016 đã xây dựng kế hoạch và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các hoạt động, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân được tốt hơn.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND và HĐND và sự hướng dẫn, phối hợp, ủng hộ của Sở Thông tin và Truyền thông, tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương năm 2016 chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017, kết quả ứng dụng CNTT của Sở Khoa học và Công nghệ trong nhóm các sở, ban, ngành đã có bước tiến đáng kể, cụ thể như sau:

  • Xếp hạng chung: Xếp thứ 6/24
  • Xếp hạng theo các nhóm chỉ tiêu:

                + Hạ tầng kỹ thuật CNTT: Xếp thứ 24/24;

                + Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan: Xếp thứ 6/24

                + Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Xếp thứ 9/24

                + Chính sách và đầu tư ứng dụng CNTT: Xếp thứ 4/24

 

Như vậy so với các năm trước. mức độ ứng dụng CNTT trong năm 2016 tại Sở Khoa học và Công nghệ được triển khai khá toàn diện trên các lĩnh vực, bước đầu đáp ứng công tác quản lý nhà nước và điều hành của ngành phục vụ người dân và doanh nghiệp; việc triển khai ứng dụng CNTT tập trung hơn và đạt được hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử./.

 

                                                                                                       Vũ Thị Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập