Quyết định 17/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Người đăng tin: Thư Thị Anh Trần Ngày đăng tin: 07/06/2017 Lượt xem: 56

Tại Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có những quy đinh cụ thể về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, triển khai, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động; trụ sợ chính của Viện đặt tại Hà Nội.

Các nhiệm vụ chính của Viện bao gồm: Nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường lao động; Nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Các nhiệm vụ khác về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường lao động, như: Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường lao động; Phối hợp xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động…; Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo quy định…

Viện được lãnh đạo bởi Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Viện thực hiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2017. (Chi tiết tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập