Trả lời phản ánh của công dân nghi ngờ việc gian lận tại cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 15 thuộc Công ty TNHH TM và DVTH Hòa Khánh, địa chỉ: Đường ĐT602, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 05/06/2017 Lượt xem: 109

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của công dân, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra đột xuất tại cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 15 thuộc Công ty TNHH TM và DVTH Hòa Khánh, địa chỉ: Đường ĐT602, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm thanh tra các giấy tờ, thủ tục pháp lý để hoạt động kinh doanh xăng dầu đều có đầy đủ theo quy định; các vòi bơm đều được niêm phong, kẹp chì tại các vị trí theo quy định, có giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn hiệu lực; Kiểm tra đo lường đối với phép đo tại 05 vòi bơm (02 vòi bơm dầu; 02 vòi bơm xăng) có sai số kết quả đo lượng nằm trong giới hạn sai số cho phép theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Theo kết quả phản ánh của công dân, lượng hàng thiếu tính theo mức sai số: (2,815-2,812)/2,815 ≈ 0,0011 = 0,11%, nằm trong giới hạn mức sai số cho phép./.

(Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập