Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 10/05/2017 Lượt xem: 50

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quả lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Thông tư quy định về quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ,khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn; áp dụng đối với tổ chức,cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam tham gia đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập