Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 10/05/2017 Lượt xem: 140

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá học, Khoa học sự sống, Khoa hoc trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao tiềm lực khoa học cơ bản trong 04 lĩnh vực: Hoá học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển; phấn đấu đưa vị thế của khoa học Việt Nam đến năm 2025 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, nghiên cứu có định hướng để tiếp thu, làm chủ các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập