Chương trình phối hợp Giữa Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Hội Nông dân huyện Hòa Vang về thực hiện chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp năm 2017
Người đăng tin: Dũng Tiến Phan Ngày đăng tin: 10/04/2017 Lượt xem: 66

Nhằm đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ để góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn nông thôn huyện Hòa Vang, ngày 08/3/2017, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã thống nhất chương trình phối hợp hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn năm 2017.

Lãnh đạo Trung tâm và Hội Nông dân huyện Hòa Vang ký kết chương trình phối hợp năm 2017

Cụ thể, Trung tâm sẽ hỗ trợ Hội Nông dân huyện các lớp tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ trong sản xuất hoa đồng tiền nuôi cấy mô; kỹ thuật trồng rau ăn củ, quả an toàn theo hướng hữu cơ và các biện pháp nâng cao năng suất nấm trồng, phương pháp xử lý bệnh hại trên các loại nấm nói chung.

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với Hội Nông dân huyện trong việc lựa chọn các hộ nông dân có tâm huyết, có đối ứng về công lao động và mặt bằng sản xuất để hỗ trợ giống và một phần nguyên vật liệu triển khai các mô hình trồng nấm và hoa theo hướng công nghệ cao. Bã thải sau trồng nấm cũng được cán bộ kỹ thuật Trung tâm hướng dẫn bà con phương pháp ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Với những thành công trong công tác phối hợp năm 2016, hy vọng trong năm 2017 bà con nông dân huyện Hòa Vang nói riêng sẽ có những mô hình ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp đạt hiệu quả cao góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng bền vững.

 

(Tiến Dũng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập