Tập huấn Thống kê cơ sở về KH&CN
Người đăng tin: Trần Thị Thanh Thảo Ngày đăng tin: 21/07/2016 Lượt xem: 37

Sáng ngày 19/7/2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016” cho hơn 100 tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng.

(Ảnh: Phó Giám đốc Sở Vũ Thị Bích Hậu phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Thời gian qua công tác thống kê cơ sở về KH&CN, điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN đã được thực hiện, tuy nhiên, công tác báo cáo thống kê cũng như việc điền các phiếu điều tra của các đơn vị còn gặp nhiều lúng lúng dẫn đến số liệu một số báo cáo chưa được chính xác. Tại buổi tập huấn, TS. Hồ Ngọc Luật đã giới thiệu Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; Hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê, Giới thiệu quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 và Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; Hướng dẫn cách điền phiếu điều tra, đồng thời giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện công việc.

(Ảnh: TS. Hồ Ngọc Luật trực tiếp hướng dẫn tại buổi tập huấn)

Việc thống kê đầy đủ hoạt động khoa học và công nghệ ở đơn vị cũng như địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tối ưu hóa nguồn lực KH&CN, thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và tiến bộ KH&CN và  góp phần quan trọng trong việc cung cấp số liệu làm cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và KH&CN nói riêng của ngành, địa phương và trên phạm vi cả nước.

                                                                                Thanh Thảo – Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập