Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Người đăng tin: Nam Thanh Châu Ngày đăng tin: 28/03/2017 Lượt xem: 114

Thực hiện Công văn số 657/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 09/3/2015 về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592), Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 theo một trong các nhóm nhiệm vụ như sau:

1. Nhóm Dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

2. Nhóm Dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

3. Nhóm Dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN.

4. Nhóm Dự án, đề tài hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

5. Nhóm các dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình.

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 được xây dựng theo mẫu A1-ĐXNV và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trước ngày 20/4/2017, theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết vui lòng xem file Công văn 287/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập