Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2017
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 28/03/2017 Lượt xem: 117

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao cho Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2017 theo Quyết định số 817/QĐ-UBND, Sở KH&CN đã xây dựng nội dung cụ thể và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả

Trên cơ sở Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2017; Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã có Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc phân công các đơn vị trực thuộc Sở chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cùng với Lãnh đạo Sở phụ trách KH&CN.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao cho Sở trong năm 2017 theo Quyết định số 817/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung cụ thể và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách có hiệu quả; cụ thể từng nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, nhiệm vụ “Củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Phát triển”

a) Mục tiêu

Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Phát triển phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu và các biện pháp, giải pháp về ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

b) Nội dung thực hiện

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự Tạp chí Khoa học và Phát triển.

- Hoàn thiện quy chế hoạt động của Tạp chí; quy định định mức chi trả nhuận bút, thù lao Ban biên tập Tạp chí.

- Xuất bản và phát hành 05 số tạp chí cung cấp thông tin KH&CN một cách chính xác, phục vụ tốt cho bạn đọc.

Thứ hai, nhiệm vụ “Xúc tiến và từng bước xây dựng phong trào sáng tạo khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

a) Mục tiêu

Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng; bước đầu hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng.

b) Nội dung thực hiện

- Tổ chức sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên;

- Hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp tham gia các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô thành phố, vùng và quốc gia;

- Tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ đến với các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thứ ba, nhiệm vụ “Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng”

a) Mục tiêu

Nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, triển khai nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ Chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng.

b) Nội dung thực hiện

- Điều chỉnh, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học giai đoạn 2.

- Nghiên cứu đề xuất dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.

- Đào tạo nhân lực công nghệ sinh học.

- Khảo sát và lập dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm Công nghệ sinh học vùng Nam Trung bộ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm này, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập