Thông cáo báo chí Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 23/03/2017 Lượt xem: 74

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017

 

 
   
 1. Thời gian, địa điểm: 7h30-11h30 ngày 24/3/2017, tại Hội trường 02 - Tầng 2 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng

2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ KH&CN, UBND TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; Lãnh đạo Sở KH&CN, Phòng quản lý công nghệ và Trung tâm ƯD tiến bộ KH&CN 13 tỉnh/thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

4. Nội dung

Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017, bao gồm hoạt động “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017” và “Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017” và giao cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức Sự kiện, với mục tiêu: Kết nối cung - cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Tổng kết, đánh giá những kết quả đã thực hiện, thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Để Sự kiện được tổ chức thành công và hiệu quả, Bộ KH&CN phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị để bàn bạc, trao đổi và thống nhất về công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức và các nội dung khác có liên quan.

Nội dung Hội nghị tập trung vào các vấn đề:

- Giới thiệu mục đích, vai trò của hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và kết quả hoạt động trong giai đoạn 2011 – 2016. Kế hoạch và các nội dung chính của hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2017. Hướng dẫn phương án điều tra, khảo sát hoạt động đổi mới công nghệ doanh nghiệp: năng lực công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp và nguồn cung công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Giới thiệu mục đích tổ chức Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Kế hoạch và các nội dung chính của Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017.

- Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, tập trung vào các vấn đề sau:

+ Kế hoạch và công tác phối hợp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hoạt động đổi mới công nghệ doanh nghiệp: năng lực công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp gắn với phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh theo nhu cầu của các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

+ Đề xuất nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Những nội dung liên quan đến việc  kết nối cung cầu công nghệ, lựa chọn các đối tượng tham gia Sự kiện.

5. Thông tin liên hệ:

Ông Phạm Tiên Phong – Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

Điện thoại: 0236 3887429, 0905 100713

Địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng,  24 Trần Phú - Đà Nẵng

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017

 

Ngày 24/3/2017

Nội dung

Người thực hiện

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8h00 - 8h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng

8h10 - 8h20

Phát biểu của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng

8h20 - 8h40

Giới thiệu nội dung chính hoạt động kết nối cung cầu công nghệ và hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; hướng dẫn phương án điều tra, khảo sát hoạt động đổi mới công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Lãnh đạo Cục ƯD&PTCN

8h40 - 9h00

Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Sự kiện năm 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng

9h00 - 10h00

Trao đổi thảo luận:

1. Phối hợp triển khai các nội dung của sự kiện, lựa chọn các đối tượng tham gia chuỗi Sự kiện.

2. Phương án phối hợp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hoạt động đổi mới công nghệ doanh nghiệp: năng lực công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp để phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh theo nhu cầu của các địa phương.

3. Đề xuất nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Công tác truyền thông trước, trong và sau Sự kiện.

5. Các hoạt động phối hợp khác.

Chủ trì

-Lãnh đạo Bộ KH&CN

-Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng

 

 

10h00 - 10h15

Nghỉ giải lao

 

10h15 - 11h30

Trao đổi thảo luận

Chủ trì

-Lãnh đạo Bộ KH&CN

-Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng

11h30

Kết luận Hội nghị

Lãnh đạo Bộ KH&CN

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập