Mời tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp
Người đăng tin: Hoàng Tiên Đinh Ngày đăng tin: 24/03/2017 Lượt xem: 104

Triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng

       Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham dự Hội nghị được tạo điều kiện để nắm bắt, vận dụng nhằm được hưởng lợi nhất từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố; trong đó một số đơn vị sẽ được chọn lựa để đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tại Hội nghị. Đồng thời, Hội nghị là cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức thực hiện nghiên cứu với Lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước.
 

       Chủ trì Hội nghị: ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
       Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 3 năm 2017
       Địa điểm: Hội trường số 3 - Tầng 2 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
 

Giới thiệu một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố:
       - Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố; Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
       - Quy định vay, tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
       - Doanh nghiệp tham gia Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND thành phố
       - Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 

Thông tin liên hệ:
       Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
       Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
       Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - số 24 Trần Phú
       Điện thoại: 0236.3887429
       Email: xuyenlh@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập