Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Thư Thị Anh Trần Ngày đăng tin: 09/03/2017 Lượt xem: 56

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức hết hiệu lực

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2017, Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức hết hiệu lực (theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND). 

Nội dung chi tiết tại đây. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập