Kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 08/03/2017 Lượt xem: 71

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đến các thí sinh được biết theo Thông báo số 13/TB-SKHCN ngày 08/3/2017 kèm theo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập