Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng năm 2016
Người đăng tin: Chi Thị Phương Đặng Ngày đăng tin: 06/03/2017 Lượt xem: 158

Hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ được thành phố Đà Nẵng tăng cường trên mọi phương diện. Qua đó, ý thức tự bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến rõ rệt.

1. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ

Hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ được thành phố Đà Nẵng tăng cường trên mọi phương diện. Qua đó, ý thức tự bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến rõ rệt.

Trong năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức 01 cuộc thi truyền hình và 05 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình và sự tham gia của gần 400 học viên là đại diện các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên, người dân trên địa bàn thành phố.

Lớp bồi dưỡng "Kiến thức thực thi quyền sở hữu trí tuệ"

Trong năm 2016, Sở chú trọng hoạt động tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ đối với các cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên. Đây là các đối tượng liên quan mật thiết đến hoạt động tạo lập, phát triển, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy công tác chuyển giao công nghệ, tạo dựng mối liên kết trong đào tạo - nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh.

2. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Toàn thành phố có 420 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (402 nhãn hiệu, 13 kiểu dáng công nghiệp và 05 sáng chế), tăng 4,48% so với năm 2015.

Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp hướng dẫn 10,24% tổng số đơn đăng ký bảo hộ quyền SHCN nộp tại Cục SHTT, các đơn đăng ký còn lại của các chủ thể được hướng dẫn thông qua Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, các tổ chức dịch vụ SHTT.

Cập nhật văn bằng SHTT: Tính đến cuối năm 2016, thành phố Đà Nẵng có 2.888 văn bằng đã được cấp, trong đó: nhãn hiệu: 2.736; sáng chế và giải pháp hữu ích: 40; kiểu dáng công nghiệp: 112. Thành phố Đà Nẵng là một trong 06 tỉnh, thành phố có số lượng văn bằng SHCN cao nhất cả nước.

Các cá nhân, tổ chức khi tham gia tư vấn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Sở luôn được cung cấp mọi thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, biện pháp bảo vệ quyền và các thủ tục giải quyết tranh chấp khi phát sinh. Thông qua đó, các cá nhân, tổ chức có thể tránh tình trạng sử dụng các dấu hiệu trùng lắp, tương tự với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay sử dụng sáng chế đã được bảo hộ của chủ thể khác để đăng ký, hạn chế tình trạng tranh chấp và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã phối hợp xử lý tổng cộng 128 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (không phát sinh đối với các đối tượng quyền khác) với tổng số tiền phạt 751.890.000 đồng, số sản phẩm bị xử lý là 7.782 sản phẩm

Mặc dù số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2016 giảm 18,98% so với năm 2015, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp đòi hỏi phải trưng cầu ý kiến chuyên môn của cơ quan Trung ương.

4. Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương

Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 04 tập thể đăng ký bảo hộ 08 đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, gồm 01 sáng chế, 03 kiểu dáng công nghiệp, 03 nhãn hiệu tập thể và 01 nhãn hiệu chứng nhận.

- Hỗ trợ nhóm tác giả của Dự án Nôi Tob đa năng thuộc Vườn ươm doanh nghiệp thành phố xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu "TOB NÔI ĐA NĂNG", kiểu dáng công nghiệp "Xe nôi", "Xe đẩy" và "Xe tập đi", sáng chế "Phương pháp điều khiển cơ cấu trượt tự động gắn trên xe nôi thông qua việc tương tác với điện thoại thông minh".

- Hỗ trợ Hợp tác xã Nấm Nhơn Phước, huyện Hòa Vang xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "HTX NẤM NHƠN PHƯỚC, hình" cho sản phẩm nấm của Hợp tác xã.

- Hỗ trợ Hợp tác xã Giá đỗ Nghi An, quận Cẩm Lệ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Giá đỗ Nghi An, hình" cho sản phẩm giá đỗ của Hợp tác xã. Ngày 14/9/2016, Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 266242 ngày 27/7/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể "Giá đỗ Nghi An, hình" dùng cho sản phẩm/dịch vụ liên quan đến giá đỗ của Hợp tác xã Giá đỗ Nghi An.

- Hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Nấm Linh chi Đà Nẵng" dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nấm linh chi được trồng tại thành phố Đà Nẵng.

Lễ Công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Giá đỗ Nghi An, hình"

Việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khi trong quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu liên quan tên địa danh cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ giúp việc quản lý và phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc thù của các địa phương thuận lợi và hiệu quả hơn, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội và góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát triển các nghề, các sản phẩm và những giá trị văn hóa truyền thống của thành phố.

5. Công tác sáng kiến

Hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành hoạt động thường xuyên, sôi nổi, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý, lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động đoàn thể… mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực.

Công tác xét công nhận sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 cũng đạt được một số kết quả nổi bật. Tổng cộng 639/795 giải pháp đã được cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Đà Nẵng công nhận. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố chấp thuận 06 sáng kiến có đồng tác giả là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND thành phố và công nhận 11 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.

6. Đánh giá chung về kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2016

Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm qua đạt được nhiều kết quả tốt, cụ thể:

- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ngày càng kiện toàn. Đội ngũ cán bộ quản lý và thực thi quyền được chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực chuyên môn, góp phần đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của địa phương trong việc hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ được các cơ quan quản lý và thực thi quan tâm duy trì thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua đó, nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc bảo hộ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ khi đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, các chủ thể đã sớm có nhu cầu được tư vấn pháp lý về vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách hiệu quả.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tăng cường. Hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà kinh doanh trên địa bàn thành phố.

- Hoạt động sáng kiến - lao động sáng tạo luôn gắn liền với hoạt động thi đua - khen thưởng và được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong hoạt động quản lý, lao động, sản xuất./.

        

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập