Trả lời đơn của Bà Thái Thị Thanh Tiền - Đại diện Hộ kinh doanh ĐẸP+WEDDING, tại số 54 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 24/02/2017 Lượt xem: 51

Trả lời đơn của Bà Thái Thị Thanh Tiền - Đại diện Hộ kinh doanh ĐẸP+WEDDING, tại số 54 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh: Chụp ảnh, áo cưới; kiến nghị về việc bị cơ sở kinh doanh do Bà Thân Thị Hoàng Kim làm đại diện, tại Địa chỉ: 98A Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mạo danh tên thương mại “ĐẸP+WEDDING”.

Kết quả: 

Hộ kinh doanh do Bà Thân Thị Hoàng Kim làm đại diện (Bị đơn) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 4-0273763-000, ngày cấp bằng 19/12/2016, tên nhãn hiệu “Đẹp+WEDDING, hình”, nhóm sản phẩm/dịch vụ: spa chăm sóc sức  khỏe; dịch vụ trang điểm; cho thuê quần áo cưới.                                            Theo Quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 6 và Khoản 1, Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và sửa đổi, bổ sung 2009 thì “Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; “Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu”. Như vậy, Hộ kinh doanh do Bà Thân Thị Hoàng Kim làm đại diện (Bị đơn) là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu “Đẹp+WEDDING, hình” dùng cho sản phẩm/dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; cho thuê quần áo cưới.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                         (Thanh tra Sở KH&CN)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập