Trả lời UBND quận Liên Chiểu về đề nghị kiểm tra và có ý kiến về việc sử dụng nhãn của Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Ô có liên quan đến nhãn hiệu “Nước nắm Nam Ô” của Hội Làng nghề nước nắm Nam Ô đã Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký số 138988.
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 24/02/2017 Lượt xem: 55

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn của UBND quận Liên Chiểu về đề nghị kiểm tra và có ý kiến về việc sử dụng nhãn của Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Ô có liên quan đến nhãn hiệu “Nước nắm Nam Ô” của Hội Làng nghề nước nắm Nam Ô đã Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký số 138988.

Kết quả:

Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Ô (có chứa thành phần riêng “Nam Ô”) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400482615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 07/3/2005; Công ty hoạt động hợp pháp kể từ ngày 07/3/2005 trước khi Hội làng nghề nước nắm Nam Ô nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Nước mắm Nam Ô, hình” ngày 12/12/2007 và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký số 138988.

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Mặt khác, theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14, Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ KH&CN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, trường hợp tên thương mại được sử dụng trước khi nhãn hiệu mang địa danh tương ứng được cấp văn bằng bảo hộ và các đối tượng này đều đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định pháp luật, thì việc sử dụng một cách trung thực các đối tượng trên không bị coi là hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ. 

(Thanh tra Sở KH&CN)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập