Nghiệm thu mô hình Tận dụng nhiệt khói khí đối lò hơi gia nhiệt nước cấp đầu vào
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/02/2017 Lượt xem: 178

Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, đẩy mạnh hoạt động tư vấn công nghệ và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao nội lực và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện mô hình "Tận dụng nhiệt khói khí đối lò hơi gia nhiệt nước cấp đầu vào" do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ chủ trì thực hiện.

Đơn vị chủ trì đã tổ chức khảo sát 05 cơ sở có sử dụng lò hơi tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh là đơn vị thụ hưởng phù hợp với tiêu chí lựa chọn của mô hình với công suất lò hơi ≥  4tấn/h, thời gian lò hoạt động ≥6h, cam kết đối ứng kinh phí.

Sau khi đánh giá hiện trạng hệ thống lò hơi, tình hình sản xuất và điều kiện của Công ty, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ đã lựa chọn giải pháp pháp công nghệ áp dụng cho đơn vị là bộ hâm nước bao quanh bên ngoài ống khói thải của lò. Ưu điểm của giải pháp là không thay đổi kết cấu của ống khói lò hơi, không ảnh hưởng đến đường khói đi của khói thải lò hơi, nhiệt tận dụng ít ảnh hưởng đến nhiệt của khói thải lò hơi và thiết bị ít bị ảnh hưởng từ các thành phần hóa học trong khói. Hạn chế của giải pháp là hiệu suất trao đổi nhiệt thấp, nhiệt độ nước đầu ra không cao, chỉ khoảng 60-700C.

                     

Ống đồng trước khi lắp đặt                     Lắp đặt ống đồng

 

                    

                

Bông thủy tinh dạng tấm           Bọc bảo ôn bông thủy tinh

 

              

                            Bộ hâm nước hoàn thiện

Ngày 05 tháng 01 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu mô hình nêu trên.

Theo tiêu chí đã được đề ra ban đầu của Kế hoạch, mô hình đạt được về mặt kỹ thuật: mô hình không thay đổi kết cấu ống khói lò, dễ vận hành và bảo dưỡng, nhiệt khói đầu ra ≥1400C, đảm bảo nguồn nước cấp khi gia nhiệt từ 300C lên 650C.

Về kinh tế: Tiết kiệm nhiệt lượng khói thải để tăng nhiệt độ nước cấp đầu vào từ 300C lên 600C. Hiệu quả kinh tế có thể ước tính như sau:

Nhiệt trị của củi gỗ q=2,100kcal/kg=8,791kJ/kg, Lượng củi tiết kiệm được trong 1 ngày (10h) là 316,200 đồng, như vậy lượng củi tiết kiệm 1 năm (300 ngày)  là 98,860,000 đồng.

Chi phí vận hành hệ thống là 0 đồng.

Chi phí bảo dưỡng định kỳ 1 năm/lần là 500.000 đồng

Chi phí điện năng tiêu thụ hệ thống bơm nước/năm là 1,222,5000 đồng.

Mô hình "Tận dụng nhiệt khói khí đối lò hơi gia nhiệt nước cấp đầu vào"  đã giúp cho doanh nghiệp có đánh giá tổng quan về hiện trạng sử dụng năng lượng tại đơn vị và nâng cao nhận thức khả năng ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho doanh nghiệp.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập