Nghiệm thu đề tài Phát triển thị trường bất động sản Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/07/2016 Lượt xem: 150

Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp thành phố về “Phát triển thị trường bất động sản Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” do Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì, Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa làm chủ nhiệm đề tài.

Vừa qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp thành phố về "Phát triển thị trường bất động sản Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" do Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì, Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa làm chủ nhiệm đề tài.

Ban chủ nhiệm đề tài đã tập trung làm rõ các nội dung lý luận về bất động sản, thị trường bất động sản và phát triển thị trường bất động sản, tìm hiểu những yếu tố thuận lợi, khó khăn và ảnh hưởng của thị trường bất động sản đối với kinh tế Đà Nẵng. Qua đó, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, chính sách mang tính đột phá thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản như:

- Giải pháp về lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển đô thị.

- Giải pháp về phát triển đa dạng các loại hàng hóa BĐS, tạo đầu ra bền vững cho thị trường bất động sản.

- Giải pháp thu hút, ổn định các nguồn vốn cho thị trường bất động sản.

- Giải pháp về phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, nhà ở xã hội…

Bên cạnh đó Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã đề xuất với Trung ương về hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn về Luật kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực liên quan…

Đối với Thành phố Đà Nẵng, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đề xuất, kiến nghị cho phép chuyển đổi các dự án nhà ở tồn kho sang mục đích thương mại hay các công trình phục vụ cộng đồng như bệnh viện, khách sạn, trường học, bệnh viện; Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản theo mô hình ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lập để quản lý thị trường bất động sản Đà Nẵng. Mặt khác phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc lập, phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố, hạn chế việc thay đổi các quy hoạch đã được phê duyệt…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã đánh giá, xếp loại Khá với kết quả đề tài và sẽ chuyển giao cho các đơn vị liên quan để phục vụ việc đề ra các định hướng, chủ trương chính sách phù hợp trong quản lý thị trường bất động sản Đà Nẵng thời gian đến. Đây cũng là đề tài đầu tiên của cả nước nghiên cứu về thực trạng và định hướng hoat động quản lý thị trường bất động sản./.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập