Thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 21/07/2016 Lượt xem: 62

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ" thông tin cụ thể:

- Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

- Gói thầu:

+ Gói thứ nhất: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ (đợt 1).

+ Gói thứ hai: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ (đợt 2).

Cụ thể như sau:

STT

Chi tiết gói thầu thứ nhất

Chi tiết gói thầu thứ hai

1

Trang thiết bị tin học

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

2

Trang thiết bị điện tử

Thiết bị phân tích công suất điện

3

Hệ thống trang thiết bị điện lạnh khu nhà lưới 500m2

Thiết bị lấy mẫu bụi

4

Hệ thống trang thiết bị điện lạnh phòng nghiên cứu

Bộ chưng cất bán tự động

5

Bộ quả cân E2 Metler toledo

Giàn giá hấp bịch, ươm bịch

6

Bàn tạo áp vận hành bằng đầu

Hệ thống phun sương tự động

7

Bể tạo nhiệt

Nồi hấp tiệt trùng 85 lít

8

Thiết bị đo BOD5 và tủ ủ BOD

Trang thiết bị đo lường chất lượng

9

Máy quang phổ tử ngoại khả biến

Trang thiết bị tin học, văn phòng.

10

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít

Công cụ, dụng cụ hỗ trợ

11

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu

12

Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi có cửa

Lưu ý: Gói thứ nhất có 12 phần, gói thứ hai có 10 phần. Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của từng gói thầu theo danh mục trên.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08h00' ngày 25/7/2016.

- Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 22 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (84.511)3821466; Fax: (84.511)3822864.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND (một triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 08h00', ngày 05/8/2016.

- Bảo lãnh dự thầu:

+ Gói thứ nhất: 23.300.000 đồng (Hai mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng).

+ Gói thứ nhất: 18.200.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm ngàn đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08h30' ngày 05/8/2016 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập