Thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/06/2016 Lượt xem: 32

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu "Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2016" thông tin cụ thể:

- Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

- Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08h00', ngày 04/7/2016

- Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 22 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (84.511)3821466; Fax: (84.511)3822864.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND (một triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 8h00', ngày 15/7/2016.

- Bảo lãnh dự thầu: 23.300.000 đồng (Hai mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08h30' ngày 15/7/2016 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

(Thị T

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập