Thông tin về Điều tra Hội nhập Quốc tế về Khoa học và Công nghệ năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/06/2016 Lượt xem: 32

Mục đích điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 nhằm: Thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; Xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế; Xác định mức độ thâm nhập KH&CN quốc tế vào Việt Nam; và Thu thập thông tin để phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN.

Mục đích điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 nhằm: Thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; Xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế; Xác định mức độ thâm nhập KH&CN quốc tế vào Việt Nam; và Thu thập thông tin để phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN.

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập