Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân thành phố giai đoạn 2016-2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/06/2016 Lượt xem: 69

Trong khuôn khổ “Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân thành phố”, ngày 09/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Trong khuôn khổ "Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân thành phố", ngày 09/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong giai đoạn 2011-2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông qua chương trình phối hợp đã đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nấm, hoa, rau các loại, tạo ra các sản phẩm mới phục vụ nền nông nghiệp đô thị. Các hoạt động cung cấp thông tin về KH&CN đã giúp nông dân nắm bắt và làm chủ những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và ứng dụng vào sản xuất, đời sống. Đặc biệt các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi như: mô hình trồng thương phẩm các loài hoa có giá trị cao, mô hình phát triển chăn nuôi dê thâm canh, mô hình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand, mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời… có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các hoạt động trong Chương trình phối hợp đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 của thành phố.

(Ảnh: Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội nông dân thành phố giai đoạn 2016-2020)

Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2016-2020 đã được Sở Khoa học và Công nghệ, Hội nông dân thành phố ký kết. Theo đó, Chương trình tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật, các thành tựu về khoa học và công nghệ đến đông đảo hội viên Hội Nông dân các cấp; Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; Triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà nông… và nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống, tăng thu nhập cho nông dân giữa hai ngành từ thành phố tới các quận, huyện.

Thanh Thảo

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập