Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/06/2016 Lượt xem: 130

Ngày 01 tháng 06 năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/20119 ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có nhiều điểm mới:

Xây dựng dự toán căn cứ vào hệ số tiền công ngày: Theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND, việc xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ vào các chuyên đề, còn Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND việc xây dựng dự toán căn cứ vào hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán.

Thay đổi định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN: Định mức chi hoạt động của các Hội đồng trong Quyết định 17 có sự thay đổi so với Quyết định 03. Đồng thời đơn vị tính cũng có thay đổi. Cụ thể đối với nội dung chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN và Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thì đơn vị tính là Hội đồng (theo Quyết định 03 đơn vị tính là đề tài, dự án); chi nhận xét đánh giá, chi thẩm định nội dung, chi tư vấn nghiệm thu chính thức tính trên nhiệm vụ như Quyết định 03, tuy nhiên khung định mức chi tối đa có sự thay đổi.

Quyết định 17 còn quy định thêm chức danh Phó chủ tịch hội đồng; chi tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì không căn cứ vào nhiệm vụ có bao nhiêu hồ sơ đăng ký mà căn cứ vào phiếu nhận xét đánh giá và không quy định khung định mức phân bổ ngân sách đối với hoạt động thực hiện đề tài, dự án KH&CN.

Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN tối đa không quá 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 140 triệu đồng/nhiệm vụ.

Ngoài ra Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND còn bổ sung định mức thuê chuyên gia phối hợp nghiên cứu, chi kiểm tra đánh giá sau khi giao quyền chủ sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu KH và phát triển công nghệ, chi thẩm định nhiệm vụ KH&CN trước khi nghiệm thu…

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập