Kết quả thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tháng 01 năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/05/2016 Lượt xem: 68

Ngày 22/01/2016 Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 08/BC-SKHCN kết quả tổ chức thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016" tháng 01 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập