Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/05/2016 Lượt xem: 101

Căn cứ Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016", Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 01/3/2016 về triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016".

Xem Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 01/3/2016 tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập