Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/05/2016 Lượt xem: 77

Căn cứ Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 20/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng; nhằm tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 03/02/2016 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập