Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/05/2016 Lượt xem: 69

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 9572/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng;

Nhằm tiếp tục và tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quản lý và phục vụ tổ chức, công dân; góp phần cùng với các cấp, các ngành trong việc xây dựng nền hành chính thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, ngày 18/01/2016 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch hoạt động công tác Cải cách hành chính của Sở trong năm 2016 tại Quyết định số 11/QĐ-SKHCN

Chi tiết hoạt động công tác Cải cách hành chính năm 2016 tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập