Hội nghị phổ biến các quy định mới trong quản lý, nghiên cứu khoa học
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/05/2016 Lượt xem: 47

Ngày 06/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Vụ chức năng thuộc Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định mới trong quản lý, nghiên cứu khoa học cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức KH&CN, các nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động của chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Ngày 06/5/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định mới trong quản lý, nghiên cứu khoa học cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức KH&CN, các nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hoạt động của chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Hội nghị phổ biến các quy định mới trong quản lý, nghiên cứu khoa học

Hội nghị tập trung phổ biến và thảo luận về những văn bản liên quan thiết thực và trực tiếp đến việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có những văn bản liên quan đến cơ chế tài chính như: Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC về xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BKHCN-BTC về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước, Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN và Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về khen thưởng trong hoạt động KH&CN của thành phố Đà Nẵng,…

Cơ chế chính sách đã được đổi mới theo hướng ngày càng thuận lợi sẽ tạo thêm động lực cho các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đưa ngành KH&CN ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng cũng như của cả nước trong thời gian đến.

(Thanh Thảo)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập