Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 của Thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/04/2016 Lượt xem: 106

Trong 10 năm qua hoạt động khoa học và công nghệ Đà Nẵng đã có sự phát triển đáng ghi nhận, việc thực thi các Luật về lĩnh vực khoa học được thực hiện nghiêm túc thông qua các đề tài, dự án, chương trình, đề án khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ… Tổng ngân sách thành phố phân bổ cho sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2005-2015 là 218.243 triệu đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học là 40.496,13 triệu đồng, chiếm gần 19% tổng ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố. Việc triển khai mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trong thời gian qua đã phát triển đúng định hướng, đi vào chiều sâu và đã đạt được những kết quả nổi bật và đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Đà Nẵng phát triển.

Trong 10 năm qua hoạt động khoa học và công nghệ Đà Nẵng đã có sự phát triển đáng ghi nhận, việc thực thi các Luật về lĩnh vực khoa học được thực hiện nghiêm túc thông qua các đề tài, dự án, chương trình, đề án khoa học và công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ… Tổng ngân sách thành phố phân bổ cho sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2005-2015 là 218.243 triệu đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học là 40.496,13 triệu đồng, chiếm gần 19% tổng ngân sách sự nghiệp KH&CN thành phố. Việc triển khai mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trong thời gian qua đã phát triển đúng định hướng, đi vào chiều sâu và đã đạt được những kết quả nổi bật và đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Đà Nẵng phát triển.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện chính sách pháp luật khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2015

Đà Nẵng được Đảng và Chính phủ xác định đầu tư phát triển để trở thành đầu tàu về kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, tuy nhiên Đà Nẵng hiện nay gặp khó khăn về tiềm lực KH&CN. Mặc dù thời gian qua thành phố Đà Nẵng đã tập trung đầu tư để nâng cao năng lực cho các tổ chức KH&CN và từng bước đầu tư các trang thiết bị để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN nhưng để trở thành trung tâm nghiên cứu khu vực thì tiềm lực KH&CN của thành phố còn rất hạn chế. Năng lực đề xuất, nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc triển khai chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP cũng gặp những khó khăn nhất định do tiềm lực của các tổ chức này còn yếu, một phần do phải chờ các quy định mới của Trung ương. Mặt khác thị trường KH&CN chưa phát triển mạnh. Các tổ chức, cá nhân nhà nghiên cứu chưa thực sự gắn kết nghiên cứu với các vấn đề trong thực tiễn. Chưa huy động được nhiều doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học với vai trò trung tâm.

Sự hạn chế trong hợp tác KH&CN cũng là vấn đề cần phải quan tâm đối với Đà Nẵng. Thực tiễn đặt ra một số vấn đề KH&CN mang tính liên ngành, liên vùng mà một địa phương không thể giải quyết như vấn đề về nguồn nước, biến đổi khí hậu, bảo về tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái cũng như vấn đề phát triển vùng. Các vấn đề này cần có sự phối kết hợp giữa các ngành, các địa phương. Tuy nhiên hiện nay, chưa có biện pháp hữu hiệu để kết nối thực hiện các vấn đề mang tính chất liên kết vùng giữa các địa phương.

Trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban khoa học và công nghệ môi trường của Quốc hội khóa XIII ngày 22/4/2016, thừa ủy quyền Lãnh đạo thành phố, Ông Huỳnh Văn Ngộ - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã đề xuất Chính phủ cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới cần bổ sung sửa đổi, ban hành một số văn bản dưới Luật cho phù hợp thực tế đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện và hoàn thành một số Dự án như Dự án xây dựng Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực Miền Trung, Dự án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Đà Nẵng; Dự án xây dựng Viện Ứng dụng bức xạ tại Đà Nẵng, hỗ trợ Đà Nẵng triển khai xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng tại Đà Nẵng…

Hiện nay Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao, tuy nhiên tiêu chí kêu gọi các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất quá khắt khe, trong khi đó việc hỗ trợ thuê đất, ưu đãi mức đóng thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp lại không có, việc này gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư hoạt động trong khu công nghiệp công nghệ cao. Do đó Chính phủ cần có cơ chế chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 05/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan, thay mặt Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ông Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong việc thực thi các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đoàn đã lắng nghe và chia sẻ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ của hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng cũng như sự khó khăn trong thu hút các doanh nghiệp vào Khu công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng, sự chậm trễ ban hành các thông tư hướng dẫn dưới Luật như Luật KH&CN, Luật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng…đồng thời đoàn cũng chia sẻ một số kinh nghiệm giúp thu hút doanh nghiệp trong và nước ngoài vào hoạt động tại khu công nghiệp công nghệ cao qua kinh nghiệm các mô hình của Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số nước khác. Ông cũng ghi nhận đề xuất của Đà Nẵng về việc cần có một Luật riêng về hoạt động quản lý các khu công nghiệp công nghệ cao trong cả nước để tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp phát triển đồng thời cũng là tác nhân đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, phát triển công nghệ trong sản xuất và đời sống. Đà Nẵng phải là đơn vị chủ động đề xuất với Chính phủ và các ngành liên quan để tạo được liên kết với các tỉnh thành trong khu vực về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ đồng thời các hoạt động của ngành khoa học và công nghệ phải gắn với định hướng phát triển của thành phố và Sở cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu với UBND thành phố trong lĩnh vực quản lý để hoạt động này thực sự trở thành động lực, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập