Cấp Giấy chứng nhận của Chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và Đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/01/2014 Lượt xem: 8

Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký 01/2014 cho Chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và Đô thị tại thành phố Đà Nẵng có trụ sở chính đặt tại số 47 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Chi nhánh như sau:

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và đô thị trên địa bàn Miền trung và Tây nguyên.

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và đô thị.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và đô thị trên địa bàn Miền trung và Tây nguyên: Tư vấn; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Thông tin khoa học và công nghệ; Tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập