Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/12/2013 Lượt xem: 9

Trong 02 năm 2012 - 2013, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KH&CN, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN nên hoạt động phát triển dịch vụ KH&CN của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được triển khai toàn diện và đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ thành phố.

Làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành tạo cơ sở pháp lý, định hướng cho sự phát triển dịch vụ KH&CN trong thời gian đến.

Ưu tiên tuyển chọn, tổ chức nghiên cứu 02 đề tài nghiên cứu nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực trình độ cao phát triển khoa học và công nghệ trong Đề án Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng.

Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho tổ chức khoa học và công nghệ để triển khai hoạt động dịch vụ KH&CN được chú trọng với các nội dung trọng điểm, từng bước trang bị các phương tiện kỹ thuật để triển khai có hiệu quả hơn các hoạt động quản lý và ứng dụng KH&CN.

Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ đã được đánh giá có một số kết quả tốt vào sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp và ngành nghề ở nông thôn, xây dựng các mô hình trình diễn, thử nghiệm, làm cơ sở nhân ra diện rộng là chủ yếu; Đặc biệt là một số mô hình sản xuất nấm và hoa đã được các hội nông dân, UBND các xã, phường và người dân quan tâm.

Hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng, cho 33 doanh nghiệp.

Hình ảnh hoạt động TKNL

Triển khai thực hiện 119 hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, phân tích thử nghiệm 5.715 chỉ tiêu hoá lý và vi sinh trong nước, thực phẩm và không khí.

Tăng cường hoạt động phát triển dịch vụ KH&CN trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: kiểm định 20.229 phương tiện đo cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; đánh giá chứng nhận việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO cho 99 đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và từng bước hiện đại hóa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trần Thị Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập