Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/12/2013 Lượt xem: 90

Thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong các ngành, các cấp. Hoạt động KH&CN đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Khoa học và Công nghệ, kết hợp với việc lãnh đạo quản lý và triển khai cụ thể của UBND các quận, huyện, công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện đã đạt được những kết quả thiết thực.

Trong năm 2013, Sở KH&CN tiếp tục triển khai kết hợp nhiều giải pháp khác nhau nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện.

Tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện

Tiến hành nghiên cứu thực trạng về hoạt động KH&CN trên địa bàn quận, huyện trong tất cả các lĩnh vực: nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sáng kiến lao động sáng tạo, thông tin tuyên truyền và thanh kiểm tra về KH&CN. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đã tiến hành phân tích, đánh giá một cách toàn diện về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng kinh tế, phòng công thương các quận, huyện trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

Kết quả phân tích đánh giá đã phát hiện những tồn tại làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả của hoạt động KH&CN trên địa bàn các quận, huyện như: về nhận thức; về cơ chế chỉ đạo quản lý của lãnh đạo UBND quận, huyện; về bố trí biên chế chuyên trách, quy định nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực KH&CN cho phòng kinh tế hoặc phòng công thương; tổ chức hội đồng KH&CN cấp quận, huyện; cơ chế phối hợp thông tin để tăng cường sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ; áp dụng nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống phù hợp với thực tiễn của địa phương; cơ chế đầu tư và tài chính cho hoạt động KH&CN cấp quận, huyện.

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động KH&CN trên địa bàn các quận, huyện, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu văn bản Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện. Nội dung Chỉ thị là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về tất cả các mặt công tác trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn quận, huyện, trong đó có nội dung chỉ đạo về quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng kinh tế hoặc phòng công thương về lĩnh vực KH&CN.

Triển khai giải pháp hỗ trợ cụ thể nhằm nâng cao năng lực hoạt động KH&CN của các quận, huyện

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự chuyên trách về quản lý KH&CN thuộc UBND các quận, huyện.

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với Trường Quản lý khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên đề nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý để đội ngũ nhân sự chuyên trách thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn:

+ Lớp tập huấn “Quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện” đã cung cấp cho học viên hệ thống các kiến thức cơ bản về quản lý KH&CN, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện như: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng,…

+ Lớp tập huấn “Kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ” đã trang bị cho học viên các kỹ năng tổ chức và hoạt động của hội đồng KH&CN.

Từ những kiến thức nền tảng và chuyên sâu được trang bị qua các lớp tập huấn, đội ngũ nhân sự chuyên trách về quản lý KH&CN thuộc UBND các quận, huyện được chuẩn hóa một phần về kiến thức quản lý và tác nghiệp các hoạt động KH&CN, tiến tới xây dựng đội ngũ nhân sự quản lý theo hướng chuyên nghiệp.

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ tại các quận, huyện giai đoạn 2008 - 2012 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2013 - 2014”. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá về kết quả 05 năm hoạt động KH&CN trên địa bàn quận, huyện, Hội thảo đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, phối hợp hoạt động KH&CN quận, huyện, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại các quận, huyện.

- Tổ chức họp giao ban định kỳ 06 tháng 01 lần giữa Sở KH&CN với UBND các quận, huyện nhằm đánh giá thường xuyên công tác phối hợp quản lý và tìm kiếm những giải pháp quản lý mới.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tổ chức cuộc thi nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 theo chủ đề “Tìm hiểu kiến thức về tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” với sự tham gia của 04 đội thi đến từ UBND các quận, huyện: Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Hòa Vang. Qua cuộc thi, đã giúp các thí sinh tìm hiểu sâu hơn về những nội dung cụ thể trong quy định của pháp luật hiện hành, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tiến hành các hoạt động thông tin tuyên truyền về KH&CN:

+ Xuất bản và phát hành 06 số chuyên đề nông nghiệp (Kỹ thuật nuôi rắn mối; Kỹ thuật nuôi gia cầm - tập 1, 2; Kinh nghiệm nuôi chim cảnh - tập 1, 2; Kinh nghiệm làm giàu từ nuôi ong) với số lượng 1200 cuốn, phát hành đến các phòng kinh tế, phòng công thương và các chi hội nông dân quận huyện để hỗ trợ thông tin kỹ thuật giúp các địa phương hướng dẫn cho bà con nông dân lựa chọn phương án chăn nuôi phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ sở.

+ Tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức về KH&CN trong nông nghiệp với 567 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn tập trung theo các chuyên đề như: kỹ thuật nuôi bồ câu nhốt chuồng, kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật nuôi heo rừng thuần chủng, nuôi lươn trong bể xi măng, kỹ thuật nuôi gà thả vườn, kỹ thuật sản xuất phân vi sinh từ bã thải trồng nấm, kinh nghiệm nuôi gà và cách phòng trị bệnh, kinh nghiệm nuôi vỗ béo bò thịt, trồng hoa lan, hoa chậu, hoa thảm, trồng nấm,…

Chuyển giao mô hình trồng hoa cúc cho nông dân

Các hoạt động tập huấn chuyển giao công nghệ đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường thông tin, tuyên truyền ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống vùng nông nghiệp, nông thôn.

- Triển khai hướng dẫn các nghiệp vụ cụ thể trong công tác quản lý KH&CN cho các quận, huyện:

+ Ban hành văn bản và tổ chức hội nghị hướng dẫn UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm.

+ Hướng dẫn các quận, huyện trong việc thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng KH&CN cấp quận, huyện.

- Tổ chức phối hợp thanh kiểm tra để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện; đặc biệt là sự hỗ trợ có hiệu quả trong nghiệp vụ kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo là cân thông dụng tại các chợ cấp 2 trên địa bàn quận, huyện để các phòng kinh tế, phòng công thương thực hiện tốt chức năng quản lý theo phân cấp.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ còn thông qua các hoạt động nghiên cứu từ các đề tài, dự án cấp trung ương, cấp thành phố và cấp cơ sở để lồng ghép hỗ trợ các quận, huyện tăng cường năng lực hoạt động KH&CN trên địa bàn.

Có thể nói, hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện trong năm qua đã được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, cách làm phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Công tác xây dựng cơ chế được xác định là nhiệm vụ ưu tiên để tạo ra được các công cụ quản lý phù hợp, ổn định giúp cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp quận, huyện có được nề nếp ổn định, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ, hỗ trợ ứng dụng thành tựu KH&CN là những giải pháp thiết thực nhằm tăng dần năng lực hoạt động KH&CN cho các quận, huyện, tạo sự gần gũi của KH&CN với các thành phần dân cư ở cơ sở, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với những giải pháp phù hợp được triển khai đồng bộ và có kế hoạch, công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn quận, huyện trong năm qua đã được mở rộng về tầm hoạt động, nâng cao về chất lượng, đảm bảo theo định hướng chỉ đạo của Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thành ủy và Kế hoạch số 5679/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”./.

Phạm Đình Quang

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập