Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 15/04/2016 Lượt xem: 65

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý đối với tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo đó, Thông tư này gồm 4 chương và 12 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn về căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2016.

Toàn văn Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 được đăng tải tại đây:05-2016-TTLT-BKHCN-BKHDT.pdf

Thanh tra Sở (nguồn: http://thanhtra.most.gov.vn/)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập