Đề án Phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/04/2016 Lượt xem: 78

Nhận thức tầm quan trọng của Kinh tế tập thể (KTTT), trong những năm qua, Thành ủy, UBND TP đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Ngày 6 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định phê duyệt đề án Phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

Nhận thức tầm quan trọng của Kinh tế tập thể (KTTT), trong những năm qua, Thành ủy, UBND TP đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Ngày 6 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định phê duyệt đề án Phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

Đề án đã đưa ra 6 mục tiêu rõ ràng, cụ thể là: 100% hợp tác xã (HTX) tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012 trước ngày 30-6-2016; Tập trung xây dựng, phát triển khoảng 10 HTX trở thành mô hình mẫu điển hình về kinh doanh hiệu quả, có năng lực quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể, riêng lĩnh vực nông nghiệp có 5 HTX kiểu mẫu về mô hình sản xuất rau sạch có hiệu quả; Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý HTX, thành viên và người lao động từ năm 2016 phải bảo đảm theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng; Nâng cao tỷ lệ HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đạt từ 80% trở lên và đến năm 2020 không còn HTX yếu kém; Hướng đến có 25% cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX có trình độ đại học, cao đẳng, 40% có trình độ trung cấp, 100% cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế; Đào tạo nghề cho thành viên và người lao động khu vực HTX đạt từ 200-250 người/năm. Đến năm 2020, kinh tế tập thể (HTX, tổ hợp tác) thu hút khoảng 50.000 thành viên tham gia; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 55.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án cũng đã đề ra 7 nhóm giải pháp phát triển kinh tế tập thể như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; Tập trung phát triển HTX và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của HTX; Tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi; Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể các cấp; Xây dựng và triển khai các đề án phát triển mô hình HTX mới, nhân rộng các mô hình mới, HTX điển hình tiên tiến,.. trong các nhòm giải pháp này thì các giải pháp KH&CN, đặc biệt việc ứng dụng các TBKT và công nghệ mới trong sản xuất sản phẩm sạch, tiết kiệm năng lượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa để phát triển KTTT.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong Đề án này, Sở KH&CN có nhiệm vụ triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ các HTX tiếp cận triển khai áp dụng tiến bộ KH&CN, các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, các phương thức quản lý tiên tiến,... và các đơn vị sẽ triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoạt động của KTTT và chuyển giao tiến bộ KHKT cho các HTX ứng dụng vào sản xuất. Bên cạnh các nhiệm vụ này, Sở KH&CN cũng có một số chính sách khác hỗ trợ các HTX để phát triển các sản phẩm của mình như xây dựng nhãn hiệu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tập huấn và phổ biến kiến thức KH&CN.

Trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của Liên minh HTX, sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ, xã viên HTX, KTTT thành phố Đà Nẵng sẽ được củng cố, đổi mới và phát triển, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập