Nghiệm thu đề tài: Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp ẩn giấu và đề xuất các bước chẩn đoán tăng huyết áp ẩn giấu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/08/2013 Lượt xem: 105

Ngày 01/8/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa học cấp thành phố đánh giá nghiệm thu đề tài: "Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp ẩn giấu và đề xuất các bước chẩn đoán tăng huyết áp ẩn giấu" do TS.BSCKII. Võ Thị Hà Hoa làm Chủ nhiệm đề tài và Bệnh viện C Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu.

Đề tài thực hiện trong thời gian 18 tháng, từ tháng 12/2011 đến tháng 6/2013. Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu của đề tài theo đúng Thuyết minh đề cương và Hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

Ban chủ nhiệm đề tài đã khám tầm soát trên 600 đối tượng độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi để chọn 140 đối tượng là bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị ổn định và bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch để tiến hành đo bằng máy Holter huyết áp 24 giờ và thực hiện các xét nghiệm. Từ đó, tìm hiểu đặc điểm biến thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp ẩn giấu, mối liên quan giữa tăng huyết áp ẩn giấu với các yếu tố nguy cơ tim mạch và với tổn thương các cơ quan đích.

TS.BSCKII. Võ Thị Hà Hoa - Chủ nhiệm đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu (đang đứng trình bày)

Đề tài đề xuất quy trình chẩn đoán tăng huyết áp ẩn giấu, điều trị và điều trị dự phòng tăng huyết áp ẩn giấu.

Với các kết quả nghiên cứu nói trên, đề tài đã được Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu và đánh giá xếp loại giỏi.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo tổng kết theo ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học và gửi Chủ tịch Hội đồng xem xét thông qua trước khi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập