Xét duyệt Thuyết minh đề tài: Văn xuôi kháng chiến Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1945-1954
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/08/2013 Lượt xem: 21

Ngày 01/8/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa học cấp thành phố xét duyệt Thuyết minh đề tài: "Văn xuôi kháng chiến Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1945-1954" do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu và TS. Bùi Công Minh làm Chủ nhiệm đề tài.

Đề tài thực hiện trong thời gian 18 tháng nhằm mục tiêu đánh giá tổng quát những thành tựu chủ yếu về nội dung và nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Quảng Nam và Đà Nẵng được sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.

Hội đồng xét duyệt đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, Thuyết minh đề tài trình bày tương đối chi tiết, thể hiện được yêu cầu cơ bản về mục tiêu, nội dung, sản phẩm nghiên cứu của đề tài, năng lực nghiên cứu của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài là phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

2013-08-01 08.12.04

Hội đồng xét duyệt Thuyết minh đề tài

Kết luận: Hội đồng thống nhất thông qua Thuyết minh đề cương, tuy nhiên cần hoàn chỉnh lại các nội dung nêu trên và gửi Chủ tịch Hội đồng xem xét lại trước khi Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập