Xét duyệt Thuyết minh đề tài “Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/07/2013 Lượt xem: 44

Nhằm có những giải pháp tích cực để thành phố Đà Nẵng khôi phục và phát triển các làng nghề, ngành nghề thủ công, thủ công mỹ nghệ truyền thống; phát triển các sản phẩm thủ công tiêu biểu, gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội truyền thống, Viện Nghiên cứu kinh tế và phát triển thành phố Đà Nẵng xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Tiến sĩ Quách Thị Xuân làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu lý luận kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở một số địa phương trong nước, và một số quốc gia trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng.

- Đánh giá thực trạng phát triển của các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các làng nghề theo hướng bảo tồn và phát huy các yếu tố truyền thống, sử dụng lao động tại chỗ, sử dụng nguồn nguyên vật liệu trong nước, tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội truyền thống.

Theo Hội đồng Khoa học và Công nghệ, trong những năm qua các cơ quan ban ngành liên quan đã có những đề án, giải pháp giúp làng nghề phát triển như làng nghề nước mắm Nam Ô, làng đá mỹ nghệ Non Nước, làng đá chẻ Hòa Sơn..., tuy nhiên làng nghề đang gặp những khó khăn cấp bách như xử lý môi trường, nguồn nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra... Do đó, đề tài cần tập trung giải quyết những khó khăn đang tồn tại của làng nghề và khảo sát nghiên cứu làm rõ những nội dung cần bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống và nghề thủ công của thành phố Đà Nẵng để đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi và đạt hiệu quả cao.

(Bích Liên)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập