Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Điều tra nghiên cứu nguồn giống của một số nguồn lợi thủy sinh vật chủ yếu liên quan đến rạn san hô vùng ven bờ Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ và quản lý
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/07/2013 Lượt xem: 23

Ngày 22/7/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Điều tra nghiên cứu nguồn giống của một số nguồn lợi thủy sinh vật chủ yếu liên quan đến rạn san hô vùng ven bờ Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ và quản lý” do ThS Nguyễn Thị Tường Vi làm Chủ nhiệm đề tài và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu.

Đến thời điểm kiểm tra, Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện các nội dung như sau:

- Tham vấn cộng đồng tại các phường Thuận Phước, Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên thuộc thành phố Đà Nẵng để có thông tin ban đầu về khu vực phân bố chính của các đối tượng khảo sát là cá mú, cá hồng và tôm hùm.

- Thu thập thông tin về tình hình khai thác nguồn lợi thủy sản thông qua các phiếu điều tra về hiện trạng khai thác giống của các loài có giá trị kinh tế và phiếu điều tra hiện trạng khai thác thương phẩm của các loài có giá trị kinh tế.

- Lặn biển để thu thập và phân tích mẫu vật nguồn giống cá và tôm.

Trên cơ sở số liệu đã thu thập, phân tích, Ban chủ nhiệm đề tài viết 04 chuyên đề về:

- Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sinh vật liên quan đến rạn san hô vùng bán đảo Sơn Trà.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sinh vật liên quan đến rạn san hô vùng bán đảo Sơn Trà.

- Hiện trạng, thành phần và mật độ nguồn giống cá vùng rạn san hô ven bờ Đà Nẵng.

- Hiện trạng, thành phần và mật độ nguồn giống tôm hùm vùng rạn san hô ven bờ Đà Nẵng.

- Xây dựng 05 sơ đồ phân bố nguồn giống 05 đối tượng: cá giò, cá dìa, cá mú, cá hồng, tôm hùm ở bán đảo Sơn Trà.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh các sản phẩm của đề tài theo ý kiến góp ý tại cuộc họp và tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu theo Hợp đồng. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài để đảm bảo thời gian nghiệm thu.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập