Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân qua các tài liệu mới
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/07/2013 Lượt xem: 16

Ngày 08/7/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân qua các tài liệu mới” do CN Nguyễn Trương Đàn làm Chủ nhiệm đề tài và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng chuyên gia đánh giá kết quả thực hiện đề tài từ khi ký Hợp đồng nghiên cứu đến thời điểm kiểm tra, Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện mua sao 410 trang tư liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến cuộc khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân năm 1916.

2013-07-08 15.25.58

Họp kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

Kết luận:

- Về tiến độ: Đề tài triển khai chậm tiến độ so với Hợp đồng và Thuyết minh đề cương được phê duyệt.

- Về nội dung: Sản phẩm của đề tài chưa đủ so với Hợp đồng và Thuyết minh đề cương được phê duyệt.

- Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài lưu ý cần có cách thức để xác nhận nguồn gốc tư liệu được thu thập, đánh giá về tính mới, tính chân thực và giá trị của tư liệu, đồng thời khi dịch tư liệu từ tiếng nước ngoài cần rà soát, kiểm tra từ ngữ dịch để đảm bảo độ chính xác so với bản gốc. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong quá trình triển khai đề tài theo đề nghị của Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập